HỌC SINH HỌC LÊN CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ NHƯ:

ĐẠI HỌC KYUSHYU / ĐẠI HỌC OSAKA /

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI KOBE

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP FUKUOKA /

ĐẠI HỌC THÔNG TIN KYUSHYU / CAO ĐẲNG NỮ SINH KORAN

TRƯỜNG TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TOKYO /

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ OTO

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 

VỚI NHỮNG HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT, CHẤP HÀNH NGHIÊM TÚC CÁC NỘI QUY, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG, SẼ NHẬN ĐƯỢC CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NHƯ SAU:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

 

TỔ CHỨC KHUYẾN HỌC NHẬT BẢNSỐ
TIỀN 3MAN/THÁNG, 36MAN/NĂM
TỔ CHỨC KHUYẾN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI DO TỔ CHỨC TƯ NHÂN TÀI TRỢSỐ
TIỀN: 4,8MAN/THÁNGTỔNG SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC: 57,6MAN
HỘI KHUYẾN HỌC ASIAN LSHSỐ
TIỀN NHẬN ĐƯỢC: 10MAN
HỌC BỔNG KYOURITSUSỐ
TIỀN NHẬN ĐƯỢC:  10MAN
ĐỖ  CHỨNG CHỈ JLPT N1MỖI THÁNG NHẬN ĐƯỢC : 3MAN
ĐỖ CHỨNG CHỈ JLPT N2MỖI THÁNG NHẬN ĐƯỢC: 1MAN
ĐẠT 300 ĐIỂM KỲ THI EJUMỖI THÁNG: 3MAN
ĐỖ VÀO CÁC TRƯỜNG ĐH QUỐC LẬP:SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC: 10MAN
HỌC BỔNG HỌC SINH CHUYÊN CẦN:SỐ TIỀN NHẬN ĐƯỢC: 1MAN